Jak organizowane są kursy języka angielskiego?

kursy_angielskiPrzede wszystkim lekcje tego typu odbywają się w grupach uczestników, które umożliwią skuteczne uczenie się każdemu z nich. Kursy języka angielskiego są także dostosowane pod względem poziomu do osób, które na nie uczęszczają. Zwykle mniejsze grupy, zapewniające większe skupienie uwagi nauczyciela na uczniu są wyżej płatne. Niemniej na kursach języka angielskiego istnieje zwykle możliwość podjęcia zajęć indywidualnych, specjalnie dostosowanych dla danego ucznia. Istnieją jednak takie grupy wieloosobowe, jeżeli jej uczestnicy nie potrzebują wiele uwagi od prowadzącego zajęcia i są w stanie samodzielnie przy niewielkiej pomocy rozwiązywać zadania. W przypadku kursów języka angielskiego różny jest także czas ich trwania. Często przed wakacjami pojawiają się intensywne lekcje dla osób chcących podszkolić język przed wyjazdem za granicę. Zwykle kurs do pierwszego z certyfikatów językowych, jakim jest np. FCE, trwa około dwunastu miesięcy podczas których adepci przygotowują się pod kątem zdawania danego egzaminu na przykładzie testów i materiałów z poprzednich lat.